Buďte součástí NEWFINANCES

Zakladatel, dlouholetý jednatel společnosti a také hlavní tvůrce projektu Kreditologie má bohaté praktické zkušenosti. V průběhu let byl členem týmu ekonomických poradců Vlády ČR při přípravě programu přechodu k tržní ekonomice ( 1990-1991), generálním ředitelem první Hypoteční banky ve střední a východní Evropě po pádu železné opony ( 1995-1999), 40 let se věnoval publikační činnosti především v oblasti ekonomie a financí, byl předsedou asociace pro bydlení (1998-1999), členem dozorčích rad v několika společnostech například v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (1992-1999), členem Evropského sboru poradců představenstva Aareal Bank, Wiesbaden, Německo (2000-2005), konzultantem pro ministry a poslance v oblasti fiskální politiky a rozvoje hypotečního trhu (1995-2000), viceprezidentem pro finance Českého výboru UNICEF (1992-2002), členem subkomise průmyslu a stavebnictví Poslanecké sněmovny ČR (1997-1999), externím lektorem se specializací: Finanční řízení a Kreditologie (od r. 2000 dodnes).

Ing. Pavel Ševčík

ZAKLADATEL, NEWFINANCES

Finanční svoboda člověka závisí na

jeho odpovědnosti a důvěryhodnosti.

Minulost

NEWFINANCES s.r.o. byla založena dne 22.května 2002. Jejím hlavním cílem bylo pokračování v aplikovaném výzkumu, jež započal již ve 20. století Ing. Pavlem Ševčík. Výsledky výzkumu zaměřeného zejména na vytváření, rozdělování, oběh a zánik Finances (tzn. dnešních elektronických peněz) umožnily formulování nových, základních zákonů dnešní Kreditní společnosti. Přinesly vznik nového ekonomického oboru Kreditologie. Na základě uzavřených smluv s několika bankami NEWFINANCES rovněž zajistila zprostředkování bankovních úvěrů pro svoje klienty. Dnes, tzn. po dvaceti letech, jsou z osob, které se tohoto využití poznatků v praxi zúčastnili, finančně nezávislí, movití lidé. Jejich kreditní příjmy jsou dnes vyšší než jejich příjmy ze zaměstnání.

.

Současnost/Budoucnost

V současnosti se naše společnost soustředí na vzdělávání v oblasti Kreditní důvěryhodnosti. Do budoucna plánujeme přidávat produkty na míru klientům tak, aby vznikající obor Kreditologie dal všem těm, kteří mají zájem, možnost jít cestou odpovědného života. Současná společnost si je vědoma odpovědnosti k sobě, financím i světu, proto touží po rozvoji a vstupuje do společných vzdělávacích projektů. Vstupte do jednoho takového i vy!