Společnost NEWFINANCES s.r.o., IČO: 267 00 336, se sídlem Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  C

 88255 (dále jen „Společnost“) používá cookies v souvislosti s provozem svých webových stránek https://newfinances.cz/ (dále jen „Webové stránky“).

Účelem těchto Zásad používání cookies (dále jen „Zásady“) je seznámit Vás se způsobem nakládání s cookies. V případě, že nerozumíte některé informaci či pokud budete cokoli potřebovat,

 můžete se na Společnost obrátit prostřednictvím e-mailu info@creditology4you.com.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které Webové stránky při Vaší návštěvě Webových stránek ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení.

Technické (funkční) cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro fungování a provoz Webových stránek. Technické cookies se obvykle nastavují v reakci na akci, kterou na webu sami provedete, jako je nastavení

 zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky

 nebudou bez těchto souborů fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Tyto soubory cookie můžeme nastavit my nebo poskytovatelé

 třetích stran, jejichž služby na webu využíváme.

Na Webových stránkách jsou konkrétně používány tyto technické cookies:

Název cookie

 

Typ cookie

Doba uchování

elementor

Umožňuje měnit web

nezbytné

  never

Ssr-caching

Doba odezvy

nezbytné

1 minuta

Tyto Webové stránky využívají pouze technické cookies, jež jsou nezbytné pro fungování a provoz těchto Webových stránek, a to za účely uvedenými v tabulce uvedené výše.

 K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

 souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu zákona o elektronických komunikacích.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto Webové stránky nevyužívají.

K těmto Zásadám

Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 7. 2022. Společnost je oprávněna v případě potřeby Zásady aktualizovat. Při prohlížení našich Webových stránek se vždy informujte o aktuálním

 znění těchto Zásad. Nové znění je účinné zveřejněním. To je vždy zobrazeno na našich Webových stránkách a je tak umožněna jeho archivace a reprodukce.