Buďte součástí NEWFINANCES

Nabízíme svým  klientům a všem ostatním, sadu znalostí, které přinesou růst jejich finančních příjmů i růst jejich majetku. Nákupem našich knih, účastí na seminářích a především pomocí speciálně sestavených plánů si osvojí v praxi ověřené 

Kreditologické 

myšlení a jednání.

 

To, co nabízíme, přitom opravdu není pouhou teorií. NEWFINANCES totiž současně s výzkumem ověřovala nové vědecké poznatky v praxi. Jak? Tím, že poskytovala poradenství pro ty osoby, které měly zájem vytvářet vedle profesních a kapitálových příjmů rovněž Kreditní příjmy. Nezůstává však jen u poradenství při financování podnikatelských a rodinných záměrů. 

Knihy

Nabízíme knihy s odborným zaměřením, které navazují na obor ekonomie. Zároveň nabízíme knihy, ve kterých je propojen osobní rozvoj se světem financí, aby čtenář mohl poznat Kreditologii tak,  jak ji autor poznal za posledních 30 let výzkumu.

Semináře

Odborné semináře, konzultace i on-line webináře zajistí účastníkům znalosti k používání Kreditologie v praxi. Neocenitelnou výhodou je možnost klást konkrétní dotazy a vybrat si formu osvojování si praktických dovedností.

Kreditologické Plány

Žijeme v Kreditní společnosti, kde platí jiné, okem neviditelné zákony. Naše prakticky zaměřené plány vám poskytnou „zlatý“ klíč ke znalosti výroby Finances.