Finanční myšlení

Po staletí se ekonomové domnívali, že:

 

 • Nejlepší rozpočet je vyrovnaný rozpočet.
 • Soukromý sektor je soběstačný a stabilní.
 • Poptávka si vždy najde svoji nabídku a opačně.
 • Banky potřebují k poskytování úvěrů úspory.
 • Tok úspor se přeměňuje v tok investic.
 • Prostředky dává do oběhu centrální banka.
 • Tvorbu finančního kapitálu zajišťují podniky tvorbou zisků a domácnosti tvorbou úspor.
 • Lidé, firmy a vlády by měli spořit a nezadlužovat se.

Lpění na těchto praxí nepotvrzených domněnkách, které se proměnily v dogmata, způsobilo vznik hospodářských krizí a krach mnoha firem.

 

Proč používáme finanční myšlení?

 

 • Finanční myšlení umožňuje zvýšit tok i stav finančních prostředků na Vašich účtech.
 • Finanční myšlení umožňuje určit budoucí vývoj ekonomiky.
 • Finanční myšlení umožňuje činit finanční rozhodnutí, které zabraňuje vzniku finančních krizí.

Finanční myšlení odráží současnou realitu, to znamená skutečnost, že:

 • místo starých zlatých hmotných peněz používáme nehmotné finanční prostředky a
 • vedle ekonomických zákonů, působí nepsané finanční zákony.