Pavel Ševčík

PROFESNÍ HISTORIEPavel Ševčík

SOUKROMÝ SEKTOR (2002 – dnes)

 • Newfinances s. r. o.
  • majitel společnosti (od roku 2002 - dodnes) 
 • Credoma a.s. (Credit Funding a.s., First Finance a.s.)
  • Generální ředitel (od ledna 2009-2010)
  • Předseda představenstva (2007-2010)
  • Výkonný ředitel (2006-2007)
 • First Finance a.s.
  • Člen dozorčí rady (2005)
 • New Collectors a.s.
  • Obchodní ředitel (2005)
 • EC GROUP, a.s.
  • člen dozorčí rady (2004-2006)
  • generální ředitel (2003-2004)
 • NEWFINANCES s.r.o.
  • ředitel společnosti (2002-2003)

BANKOVNÍ SEKTOR (1991 – 2002)

 • Aareal Bank AG, Wiesbaden, Německo
  • poradce pro hypoteční projekt v ČR (2000-2002)
 • Komerční banka, a.s.
  • člen představenstva a náměstek generálního ředitele – realizace projektu čištění portfolia před privatizací (1999)
 • Českomoravská hypoteční banka, a. s.
  • generální ředitel (1995-1999)
 • Investiční a Poštovní banka, a. s.
  • vrchní ředitel finančního úseku (1993-1995)
  • vrchní ředitel úseku personálního, marketinku a organizace řízení banky (1991-1992)

STÁTNÍ SPRÁVA (1983 – 1991)

  • ekonomický poradce místopředsedy vlády ČR (1990-91)
  • ekonomický poradce místopředsedy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj (1988-89)
  • ekonomický poradce místopředsedy Českého statistického úřadu (1986-87)
  • vedoucí oddělení analýz průmyslu, stavebnictví a zemědělství okresního oddělení ČSÚ

VÝROBNÍ SFÉRA (1975 – 1982)

  • vedoucí oddělení analýz výpočetního střediska
  • lesní dělník

PROFESNÍ AKTIVITY

  • Publikační činnost (od r. 1982 dodnes)
  • Externí lektor – specializace: Finanční řízení a Finanční myšlení (od r. 2000 dodnes)
  • Člen Evropského sboru poradců představenstva Aareal Bank, Wiesbaden, Německo (od r. 2000 – 2005)
  • Konzultační činnost pro ministry a poslance k otázkám fiskální a měnové politiky, dále i k otázkám rozvoje hypotečního trhu, trhu bydlení a trhu s půdou (1995 - 2000)
  • Zpracování projektu financování trhu s půdou pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. a Ministerstvo zemědělství (2001 – 2005)
  • Konzultační činnost pro předsedy a prezidenty vybraných komor a asociací v ČR (1997-2000)
  • Konzultační činnost k otázce řešení finanční krize a obnovy růstu HDP (1997-1999)
  • Vicepresident pro finance Českého výboru pro UNICEF (od r. 1992-2002)
  • Člen subkomise průmyslu a stavebnictví Poslanecké sněmovny ČR (1997- 1999)
  • Předseda Asociace pro bydlení (1998-1999)
  • Člen dozorčích rad se specializací na finanční řízení – Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (1992-1999) – PVT, a. s. Praha (1992-1999)
  • Člen týmu českých ekonomických poradců při přípravě Programu přechodu k tržní ekonomice (1990-1991)